Putno zdravstveno osiguranje

Bezbrižan put počinje ugovaranjem Sava putnog osiguranja

 

Zašto ugovoriti Sava putno zdravstveno osiguranje?

Odlazak na putovanje uvijek sadrži određenu dozu neizvjesnosti i nepredvidljivosti. Naša destinacija nam nikada nije do kraja poznata i naš boravak može krenuti potpuno drugim pravcem od planiranog. Ukoliko se tako nešto i dogodi, uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja, najveći dio briga, prepustite nama - Vašem osiguravaču.

Putno zdravstveno osiguranje omogućava naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog bolesti ili posljedice nesrećnog slučaja, za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu. Takođe, obezbijeđeni su i troškovi prevoza do kuće.

Covid 19 pokriće uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja 

Pokriće za COVID-19 važi na teritoriji svih zemalja svijeta, osim SAD-a, Kanade, Japana, Australije i Kine.

Ko može kupiti putno osiguranje?

Polisu putnog zdravstvenog osiguranja mogu kupiti lica starosti do 65 godina, čije je stalno mjesto boravka u Crnoj Gori.

Trajanje putnog osiguranja

Osiguranje počinje u 0.00 sati dana koji je u polisi naveden kao dan početka osiguranja, a prestaje u 24.00 sata dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja. Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Putno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti kao:Putno osiguranje online

  • Individualno
  • Porodično
  • Poslovno (multi viza)

Osigurana suma

Maksimalan iznos pokrića po jednom putovanju je ugovorena osigurana suma u polisi.

POSTUPAK U SLUČAJU NESREĆNOG SLUČAJA ILI BOLESTI

Kada nastupi osigurani slučaj osiguranik je dužan da odmah kontaktira asistentsku kuću, prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen, putem telefona na broj +382 20 403 033 ili e-maila na adresu:  OpsMed@tbs-team24.com

Ako je neophodno bolničko liječenje, osiguranik je dužan da prilikom prijema u zdravstvenu ustanovu ljekaru pokaže svoju polisu putnog zdravstvenog osiguranja - potom će ljekar obavijestiti i centar asistentske kuće.

 

Molimo Vas, pročitajte uslove Opšti uslovi za putno zdravstveno osiguranje.

NAPOMENA:
Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo. Ugovori zaključeni poslije početka putovanja smatraće se nevažećim. Za polise sa godišnjim važenjem obratite se našoj najbližoj podružnici.   


  

    Uštedite svoje vrijeme i novac online kupovinom polise za putno zdravstveno osiguranje!