Osnovne informacije o Društvu

Naziv društva: Društvo za zastupanje u osiguranju Sava Agent DOO Podgorica

Skraćeni naziv: Sava Agent

Sjedište društva i adresa za prijem pošte: Svetlane Kane Radević br. 1, Podgorica, Crna Gora

Adresa za prijem elektronske pošte: sava.agent@sava.co.me

Ovlašćeni zastupnik: Snežana Milović, izvršni direktor

Iznos osnovnog kapitala: 10.000,00 eura

Osnivač: Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica

Broj pod kojim je društvo upisano u CRPS: 5-0444651/001

PIB: 02699893   

Oblik društva: Društvo sa ograničenom odgovornošću

 

Istorija Društva

Dana 11.02.2008. godine, Agencija za nadzor osiguranja je donijela Rješenje broj 21-1/08 o izdavanju  Dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, Društvu za zastupanje u osiguranju MONTAGENT DOO iz Podgorice.

Dana 12.02.2008. godine Društvo je upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, pod registarskim brojem 5-0444651/001

Od 26.04.2014. godine Društvo je u vlasništvu AD Sava osiguranje iz Podgorice.

Od 01.01.2017. godine  naziv Društva je promijenjen u Sava Agent DOO.

 

Kontakt Društva

Naziv Društva: Sava Agent DOO

Adresa: Ulica Svetlane Kane Radević br. 1, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 20 234 263

Fax: +382 20 234 264

Broj mobilnog telefona: +382 67 269 738

 

Procedura za upravljanje prigovorima Sava Agent.pdf

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}