Osiguranje turističkih apartmana i gostiju

Pored nekretnina (objekata) u kojima živimo, jako je važno osigurati i one koje iznajmljujemo i zaštititi ih od posljedica mnogobrojnih nepredviđenih okolnosti.

 • Smanjite nivo rizika i poslujte bezbrižno
 • Osigurajte imovinu koja Vam donosi prihod
 • Osigurajte svoj apartman, studio apartman, pansion, stanove i sobe za iznajmljivanje
 • Zaštitite svoj apartman od požara, provalne krađe, poplave i drugih opasnosti
 • Apartman nije u potpunosti opremljen bez prave polise osiguranja

Osiguranje turističkih apartmana nudi zaštitu imovine, koja je Vaš izvor prihoda i u koju godinama ulažete novčana sredstva, od mnogobrojnih rizika.

Ovo osiguranje obezbjeđuje pokriće za registrovane ugostiteljske objekte, studio apartmane, pansione, stanove i sobe za iznajmljivanje u kojima se pružaju usluge smještaja gostiju, opremljenih tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

 

Koji su predmeti ove vrste osiguranja?

PREDMETI ove vrste osiguranja su:

 • građevinski objekti turističkiog apartmana masivne gradnje na teritoriji Crne Gore,
 • stvari u turističkom apartmanu koje služe za opremanje istog,
 • stakla,
 • sanitarije,
 • gosti u apartmanu.

Koliko paketa osiguranja turističkih apartmana je u ponudi ?

U ponudi su tri različita paketa osiguranja turističkih apartmana:

 • Osnovni
 • Standardni
 • Luksuzni

Imate mogućnost izbora paketa osiguranih rizika prema Vašim potrebama.

Paketi osiguranja turističkih apartmana
Osigurani rizici/Paketi Osnovni Standardni Luksuzni
Požar da da da
Udar groma  da da da
Eksplozija da da da
Grad da da da
Udar i pad vazdužnih letjelica da da da
Manifestacije i demonstracije  da da da
Udar sopstvenog motornog vozila da da da
Provalna krađa, razbojništvo i razbojnička krađa da da da
Izliv vode iz instalacija   da da
Odgovornost osiguranika   da da
Lom stakla na prozorima, balkonima i vratima apartmana   da da
Lom sanitarija   da da
Udar nepoznatog motornog vozila   da da
Udar usljed pada drveta   da da
Atmosferske padavine     da
Poplava i bujica     da
Težina snijega     da
Vandalizam     da

Pored osiguranja samog objekta (turističkog apartmana), pružamo Vam mogućnost osiguranja gostiju u apartmanu, od posljedica nesrećnog slučaja. Ovim osiguranjem su pokriveni: smrt usljed nezgode, trajni invaliditet usljed nezgode, kao i troškovi liječenja.

Na koji način se utvrđuje suma osiguranja?

Suma osiguranja objekta (apartmana) se utvrđuje na osnovu cijene novog objekta istog tipa, veličine i načina gradnje prema cijenama u mjestu u kome se nalazi objekat (apartman) (bez odbijanja amortizacije).

Stvari u objektu (apartmanu) osigurane su sa limitom pokrića po izboru osiguranika, koji ne smije biti manji od 10%, a ni veći od 30% od sume osiguranja osiguranog objekta.

OSTVARITE POPUSTE!

Ukoliko ugovorite obije vrste osiguranja, osiguranje turističkog apartmana i gostiju u smještaju,  imate mogućnost da ostvarite poseban popust. Popuste, takođe, možete ostvariti i za nemanje štete u toku godine, koji će Vam se obračunati za narednu godinu.

Za dodatne informacije i ponude možete kontaktirati neku od naših poslovnica ili pošaljite upit na adresu prodaja@sava.co.me

Naš Kontakt centar je dostupan za sva pitanja i preporuke radnim danima od 8 do 16 časova:

📧 info@sava.co.me ,

☎ +382 (0) 20 234 008.

Takođe, u istim terminima nas možete kontaktirati putem chat-a čiji prozorčić se nalazi u donjem desnom uglu na svakoj stranici našeg sajta.

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}