Osiguranje od zemljotresa

Osiguranje imovine od zemljotresa

Više

a

Kombinovano osiguranje stambenih objekata

  • Zaštitite svoj dom od požara, izliva vode, poplave i drugih opasnosti
  • Zaštitite svoje stvari u domaćinstvu od provalne krađe i drugih opasnosti

Moj Dom - moja sigurnost! 

Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika (stambenog objekta i stvari u domaćinstvu) od mnogobrojnih rizika koji se svakodnevno dešavaju.

Ovo osiguranje obezbjeđuje pokriće za: kuće, stanove i vikendice (nenastanjene objekte), masivne i/ili mješovite građe, u vlasništvu fizičkih lica.

PREDMET ove vrste osiguranja su:

  • stambeni objekti
  • stvari u domaćinstvu
  • odgovornost za štete pričinjene trećim licima
  • troškovi za ponovnu izradu uništenih/oštećenih dokumenata, za promjenu brave zbog izgubljenih/zaključanih ključeva, za nužni smještaj
  • stakla
  • sanitarije

Ovom vrstom osiguranja ponuđena je mogućnost osiguraniku da izabere osiguranje rizika obuhvaćenih u jednom od sljedećih paketa:

PAKETI KOMBINOVANOG OSIGURANJA DOMAĆINSTVA
Osigurani rizici / Paketi Osnovni  Standardni  Luksuzni 
Požar da da da
Udar groma da da da
Eksplozija da da da
Oluja da da da
Grad da da da
Pad vazdušnih letjelica da da da
Manifestacije i demonstracije da da da
Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih instalacija i iz uređaja i cijevi toplovodnih instalacija da da da
Udar sopstvenog motornog vozila da da da
Provalna krađa, razbojništvo i razbojnička krađa da da da
Troškovi nužnog smještaja da da da
Odgovornost osiguranika da da da
Sniježna lavina   da da
Lom stakla na prozorima i vratima stambenog objekta   da da
Udar od pada drveća     da
Izliv vode iz akvarijuma     da
Težina snijega     da
Atmosferske vode     da
Udar nepoznatog motornog vozila     da
Vandalizam     da
Lom stakla na zastakljenim balkonima     da
Lom sanitarija     da
Troškovi prinudnog preseljenja     da
Troškovi ponovne izrade uništenih dokumenata     da
Izgubljeni i zaključani ključevi     da

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}