Pružite svojim zaposlenima mogućnost dodatnog osjećaja sigurnosti. Neka znaju da mislite na njih i na članove njihovih porodica, jer pomoć koju čovjek dobije u trenucima kada mu je neophodna- od neprocjenjivog je značaja.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) pruža mogućnost korišćenja usluga najboljih privatnih zdravstvenih ustanova, na teritoriji cijele Crne Gore. 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je, trenutno, moguće ugovoriti samo na nivou članova radnih organizacija i članova njihovih porodica (kolektivno). U narednom periodu biće omogućeno i individualno osiguranje.
Po opštim uslovima za dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu da se osiguraju lica do 67. godine života.

Prema potrebama korisnika osiguranja moguće je kreirati raznovrsne kombinacije zdravstvenih usluga.