Pružite svojim zaposlenima mogućnost dodatnog osjećaja sigurnosti. Neka znaju da mislite na njih i na članove njihovih porodica, jer pomoć koju čovjek dobije u trenucima kada mu je neophodna- od neprocjenjivog je značaja.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) pruža mogućnost korišćenja usluga najboljih privatnih zdravstvenih ustanova, na teritoriji cijele Crne Gore. 

Spisak ustanova koje su u okviru naše Mreže zdravstvenih ustanova možete preuzeti ovdje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je, trenutno, moguće ugovoriti samo na nivou članova radnih organizacija i članova njihovih porodica (kolektivno). U narednom periodu biće omogućeno i individualno osiguranje.
Po opštim uslovima za dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu da se osiguraju lica do 67. godine života.

Prema potrebama korisnika osiguranja moguće je kreirati raznovrsne kombinacije zdravstvenih usluga.