Nezgode su, htjeli mi to ili ne, dio naše svakodnevnice. Teško ih možemo spriječiti, ali odgovornim i pravovremenim planiranjem budućnosti možemo umanjiti njihove posljedice.

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.

OSIGURANI RIZICI čije pokriće se može ugovoriti ovim osiguranjem :

 • slučaj smrti usljed nesrećnog slučaja
 • slučaj smrti usljed bolesti
 • trajni gubitak opšte radne sposobnosti
 • prolazna nesposobnost za rad (dnevna naknada)
 • narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja i bolnički dani)
 • ostali ugovoreni slučajevi koji su regulisani dopunskim uslovima.

Po pravilu se mogu regulisati lica od navršenih četrnaest do navršene sedamdestpete godine života. Lica mlađa od četrnaest i starija od sedamdesetpet godina mogu biti osigurana samo ako je to predviđeno posebnim ili dopunskim uslovima. 

Dobrovoljna i obavezna osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja koja imamo u ponudi su:

1.Osiguranje lica pri obavljanju i izvan obavljanja redovnog zanimanja:

 • pojedinačno (individualno) osiguranje lica
 • kolektivno osiguranje radnika
 • osiguranje članova domaćinstva
 • paušalno (individualno) osiguranje.

Moguće je zaključiti dopunsko osiguranje za posebne opasnosti i sportske rizike.

2.Osiguranje lica u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih djelatnosti:

 • osiguranje vozača, putnika i radnika za vrijeme upravljanja motornim vozilima
 • osiguranje članova sportskih organizacija
 • osiguranje članova lovačkih i ribolovačkih organizacija
 • osiguranje lica pri obavljanju dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke djelatnosti.

3. Osiguranje djece i školske omladine.

Sa našom polisom osiguranja svako dijete, učenik ili student je osiguran od posljedica nezgode 24 časa dnevno, bez obzira da li se osiguranik nalazi u obrazovnoj ustanovi, kod kuće, u šetnji, na izletu…

Osiguranje možete zaključiti ONLINE!

Kroz nekoliko jednostavnih koraka, unoseći tražene podatke osigurajte svoje najmilije. Plaćanje karticom obavlja se preko servera koji ispunjavaju najstrožije bezbjednosne standarde. Nakon izvršenog plaćanja, dobićete elektronsku verziju polise putem maila. 

4. Posebna osiguranja omladine.

5. Osiguranje gostiju, posetilaca i turista i osiguranje odgovornosti ugovorača osiguranja: 

 • osiguranje gostiju hotela, motela, bungalova, kampova, privatnog smještaja, banja i javnih kupališta
 • osiguranje posjetilaca, kulturno-umetničkih sportskih i drugih priredbi
 • osiguranje turista i izletnika.

6.Osiguranje potrošača, pretplatnika, štediša i slično.

7. Ostala posebna osiguranja:

 • osiguranje demontera mina, granata i drugih eksplozivnih sredstava
 • osiguranje kaskadera i lica koja učestvuju u akrobacijama i drugim opasnim scenama prilikom snimanja filmova
 • osiguranje učesnika teritorijalne odbrane i članova civilne zaštite
 • osiguranje lica za vrijeme ferijalnog bolovanja, zimovanja i logorovanja
 • osiguranje učesnika kurseva skijanja i plivanja
 • osiguranje učesnika radničkih spotskih igara, omladinskih i dječijih olimpijada
 • osiguranje hajkača (goniča) u lovu
 • osiguranje ronilaca
 • dobrovoljno osiguranje putnika u javnom saobraćaju
 • osiguranje lica koje pri obavljanju rekracijom upotrebljavaju žičare i uspinjače
 • osiguranje članova planinarskog i speleološkog saveza.

8.Obavezno osiguranje

 • obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode).

Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja