Ukoliko bismo mogli sa sigurnošću da predvidimo budućnost, život bi bio jednostavniji.

Osiguranje od opšte odgovornosti spada u relativno novije vrste osiguranja. Njegov značaj je u tome što Vam pruža neophodnu sigurnost, jer se oslobađate obaveze naknade štete koju biste mogli nanijeti trećem licu, obavljajući svoj posao, svoju djelatnost. 

PREDMET ove vrste osiguranja mogu biti:

  • zakonska odgovornost osiguranika za štetu usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica, materijalne štete itd.

Mogu se ugovoriti i posebna proširenja osiguranja odgovornosti. Za pojedine izvore opasnosti predviđene su i posebne odredbe, kao na primjer za: advokate, autoservise, bolnice, ljekare, luke, škole, vatrogasna društva, parkirališta itd.