Ova vrsta osiguranja se može ugovoriti ukoliko je prethodno ili istovremeno zaključeno i osiguranje osnovnih sredstava i nenovčanih sredstava - zaliha od požara i nekih drugih opasnosti.

OSIGURANIK može biti svako pravno lice koje obavlja privrednu djelatnost i na osnovu nje ostvaruje ukupan prihod.

PREDMET OSIGURANJA može biti:

 • dobit prije oporezivanja (samo prihod koji se ostvaruje obavljanjem privredne djelatnosti za koju je osiguranik registrovan)
 • određeni troškovi poslovanja (samo troškovi koji su fiksnog karaktera i nastaju nezavisno od toga da li se privredna djelatnost obavlja ili ne, a osiguranik mora da ih snosi).

OSIGURANI SLUČAJ nastaje kada dođe do prekida rada, uništenja ili oštećenja osiguranih sredstava od OSNOVNIH RIZIKA koji su definisani Uslovima za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti, a može se ugovoriti i pokriće DOPUNSKIH RIZIKA iz istih uslova:

OSNOVNI RIZICI:

 • požar
 • udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • grad
 • udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat
 • pad letjelice
 • manifestacije i demonstracije.

DOPUNSKI RIZICI:

 • poplava
 • bujica i visoke vode
 • klizanje tla i odronjavanje
 • slijeganje tla
 • sniježne lavine
 • iscurenje
 • izlivanje vode iz instalacija
 • samozapaljenje zaliha
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase
 • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Osiguranje se može zaključiti bez učešća osiguranika u šteti, odnosno obavezno je učešće u šteti od 10% (odbitna franšiza).