Oni koji se osiguravaju od različitih rizika, uvijek imaju izlaz iz novonastale situacije.

 PREDMET ove vrste osiguranja mogu biti:

 • mašine
 • mašinski uređaji
 • električni uređaji i njihovo punjenje
 • aparati i instalacije zajedno sa postoljem, ležištem i temeljom ukoliko je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti mašine.

Posebno kao predmet osiguranja mogu se ugovoriti: dalekovodi, kablovski vodovi visokog napona, gasovodi, naftovodi i toplovodi, vodovodna i kanalizaciona mreža, instalacije centralnog grijanja itd.

Ugovorom mogu biti obuhvaćene:

 • sve mašine i uređaji i druge stvari koje mogu biti predmet osiguranja pojedine vrste i djelatnosti
 • pojedinačno osiguranje mašina
 • pojedinačno osiguranje postrojenja slabe struje i elektronski aparati i uređaji, kao i elektronski računski centri.

OSIGURANI RIZICI koje pokriva ova vrsta osiguranja su:

 • oštećenja ili uništenja osiguranih stvari usled nepredviđenih, iznenadnih nezgoda u pogonu
 • nespretnosti, nehat ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE su:

 • težina rizika
 • obim pokrića
 • vrsta predmeta osiguranja
 • suma osiguranja (vrijednost osiguranih stvari)
 • trajanje osiguranja.

NAČIN OSIGURANJA:

Osiguranje se vrši na osiguranu sumu za koju se, ukoliko nije drugačije ugovoreno, uzima nova vrijednost stvari umanjena za iznos procijenjenog tehničkog i ekonomskog rabaćenja.                                                                                                                       Ukoliko se drugačije ne ugovori, obavezno učešće u šteti je 10%.

POVOLJNOSTI I POPUSTI:

Za veće učešće u šteti odobravaju se odgovarajući popusti, kao i za periode kada su mašine izvan pogona, zatim za period osiguranja itd.