Zelena karta (međunarodna karta osiguranja) je dokaz pri odlasku u međunarodni saobraćaj da vozilo ima zaključeno osiguranje kod domaćeg osiguravača.
 
Za dobijanje zelenog kartona potrebno je na uvid dostaviti:

 

  • polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
  • saobraćajnu dozvolu. 

Zelenu kartu uvijek ponesite sa sobom prilikom odlaska sa vozilom u inostranstvo, a prije polaska provjerite datum važenja, odnosno isteka dokumenta.