Godinama ste vjerni osiguranik, savjestan vozač i marljivo sakupljate bonus iz godine u godinu po polisi osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti, za štete pričinjene trećim licima.

Osiguranje stečenog bonusa je dodatno osiguravajuće pokriće koje se zaključuje uz Osiguranje od autoodgovornosti (AO). Ova vrsta osiguranja daje pravo osiguraniku na zadržavanje stečenog bonusa ukoliko se po polisi za koju je ugovoreno predmetno osiguranje dogodi jedna šteta.

Ukoliko ste kao osiguranik odgovorni za saobraćajnu nezgodu, Vaš bonus će sljedeće godine biti umanjen za 3 premijska razreda (30%). Međutim, ukoliko ugovorite Osiguranje stečenog bonusa, pokriven je Vaš finansijski gubitak nastao kao posljedica umanjenja bonusa.

Osiguranje stečenog bonusa je moguće ugovoriti za premijske razrede od 1 do 4. Pokrićem je obuhvaćena jedna šteta, a koja je nastala za vrijeme trajanja polise osiguranja stečenog bonusa.

Kako biste ostvarili svoja prava po ovoj vrsti osiguranja, neophodno je da osiguranje gubitka stečenog bonusa, ugovorite sa istim početkom i istekom osiguranja kao polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i da za svo vrijeme imate polisu Sava osiguranja.

Za više informacija ili izradu konkretne ponude možete kontaktirati neku od poslovnica Sava osiguranja, svog agenta ili nam pošaljite mail: prodaja@sava.co.me

 

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE