23.02.2023. godine

SAVA CAR DOO raspisuje  O G L A S E  za radna mjesta:

 

KONTROLOR / KONTROLORKA NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA 

Sa mjestom rada u Budvi

 

Kontrolori / kontrolorke na liniji tehničkog pregleda dužni su da: 

 • ispituju ispravnost vozila koja se registruju,
 • vrše tehnički pregled vozila u skladu sa zakonskim propisima,
 • potpisuju i ovjeravaju zapisnike o izvršenom tehničkom pregledu,
 • kontrolišu uređaje i opremu na vozilu,
 • vode knjigu registara i sačinjavaju potrebnu dokumentaciju o tehničkom pregledu,
 • vrše primopredaju dokumentacije koja se odnosi na produženje registracije,
 • brinu o urednosti i ispravnosti svih osnovnih sredstava i uređaja za obavljanje tehničkog pregleda. 

Zainteresovani kandidati treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja (saobraćajni tehničar, mašinski tehničar ili automehaničar),
 • posjeduju licencu za kontrolora,
 • poznaju rad na računaru,
 • imaju položen vozački ispit - B kategorija (aktivan vozač),
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od jedne godine.

 

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORKA PODRUŽNICE

Sa mjestom rada na stanici za tehnički pregled u Budvi

 

Administratori / administratorke podružnice dužni su da:

 • vrše prijem dokumentacije od klijenata, kao i kontrolu njene usaglašenosti sa aktima Društva i zakonskim propisima,
 • vrše obračun i naplatu registracije i drugih usluga,
 • vrše kontrolu dokumentacije prije predaje MUP-u,
 • dostavljaju dnevne, nedjeljne i mjesečne izvještaje,
 • pružaju klijentima informacije koje se odnose na usluge registracije vozila i ostale usluge,
 • izdaju fakture klijentima i staraju se o naplati potraživanja,
 • staraju se o pravilnom arhiviranju dokumentacije organizacionih jedinica,
 • vrše dostavu dokumentacije direkciji, nadležnim organima, kao i pravnim licima sa kojima Društvo sarađuje.

Zainteresovani kandidati treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja,
 • poznaju rad na računaru,
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od jedne godine.

Poželjno je da kandidati imaju položen vozački ispit - B kategorija i da su aktivni vozači, kao i da posjeduju licencu za kontrolora.

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Ukoliko ste zainteresovani za ova radna mjesta i ispunjavate tražene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu posaosavacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervjue će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju tražene uslove.

Prijavom na oglase potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

 

SAVA CAR DOO

 

**********************************************************************

 

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje  O G L A S  za radno mjesto STRUČNI SARADNIK / STRUČNA SARADNICA U SAMOSTALNOJ SLUŽBI ZA OPŠTE POSLOVE I NABAVKU

 

Stručni saradnici i saradnice dužni su da:

 • obavljaju zahtjevnije poslove u okviru službe i odjeljenja,
 • prikupljaju podatke radi sačinjavanja mjesečnih i periodičnih izvještaja za potrebe službe i odjeljenja u službi,
 • upravljaju obrascima stroge evidencije uz korišćenje pomoćnih obrazaca,
 • staraju se o potrebnim količinama polisa koje se nalaze u magacinu i za iste su odgovorni,
 • obavljaju arhivske poslove i odgovorni su za arhivu Društva,
 • obavljaju administrativne poslove iz domena službe i odjeljenja.

Zainteresovani kandidati treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja (nivo IV),
 • poznaju rad na računaru - MS Office paket,
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine.

Izabrani kandidat će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, a uz to ste spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima i zainteresovani da radite u društveno odgovornoj kompaniji, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu - posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Kontaktiraćemo samo kandidate za koje smatramo da ulaze u uži izbor.

Prijavom na oglas potvrđujete da ste saglasni da se Vaši lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

 

S A V A    O S I G U R A N J E   A D