Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca na radnom mjestu 

ADMINISTRATOR APLIKACIJA

a mjestom rada u Podgorici 

Radno mjesto administrator aplikacija podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

  • timski radi sa dobavljačima radi instalacije, podešavanje i održvanja aplikacija (sa naglaskom na web aplikacijama),
  • tekuće održavanje, apdejti i pečevi aplikacija, 
  • preporučuje i implementira standarde, polise i procedure,
  •  indetifikuje neusaglašenost između biznis zahtjeva i fukcionalnosti aplikacija,
  • održava sistem za praćenje rada korisnika kroz aplikaciju i prikuplja podataka za izvještaje u svrhu određivanja perfomansi i 
  • drugi poslovi koji se obavljaju prema prirodi posla.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

  • visoko obrazovanje u obimu od 180 do 240 kredita CSRP, elektrotehnički ili prirodno matematički fakultet,
  • poznavanje rada na računaru u skladu sa opisom radnog mjesta,
  • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine,
  • poznavanje englekog jezika.

Obavezan probni rad.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski Trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA