Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca na radnom mjestu 

ADMINISTRATOR APLIKACIJA

a mjestom rada u Podgorici 

Radno mjesto administrator aplikacija podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Obavezan probni rad.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski Trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA