25.10.2018.

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje 

OGLAS

za prijem u radni odnos jednog izvršioca, sa mjestom rada u Podgorici, na radnom mjestu

ADMINISTRATOR/KA

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema - 240 kredita CSPK,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Radni staž na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je osam dana od dana objavljivanja oglasa. 

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. 

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2018.

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

O G L A S 

za prijem u radni odnos 

KONTROLORA NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA dva izvršioca

I

ŠEFA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA - jedan izvršilac

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema: 
 1. Saobraćajni ili mašinski tehničar - 240 kredita CSPK
 2. Automehaničar - 180 kredita CSPK
 • Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
 • Poznavanje rada na računaru
 • Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail posaosavacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2018.

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

OGLAS za prijem u radni odnos na radnom mjestu

KONTROLOR NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

U Podgorici:

 •   jednog izvršioca - saobraćajni tehničar (240 kredita CSPK) ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK)
 • jednog izvršioca - automehaničar (180 kredita CSPK)

U Nikšiću:

 • jednog izvršioca - saobraćajni tehničar (240 kredita CSPK), mašinski tehničar (240 kredita CSPK) ili automehaničar (180 kredita CSPK)

U Budvi:

 • jednog izvršioca - saobraćajni tehničar (240 kredita CSPK) ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK)

Zainteresovani kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine
 • položen vozački ispit (B kategorija)

Poželjno je poznavanje rada na računaru.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail posaosavacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03.2018.

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

OGLAS  za prijem u radni odnos 1 (jednog) izvršioca na radnom mjestu

ŠEF TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA, sa mjestom rada u Podgorici

Radni odnos se zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati trebaju da isnjavaju sljedeće uslove:

 • stečena srednja stručna sprema - saobraćajni ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK) ili automehaničar (180 kredita CSPK)
 • posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu 
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine 
 • poznavanje rada na računaru
 • položen vozački ispit (B kategorija), aktivan vozač

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail posaosavacar@sava.co.me 

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2018.

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje 

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca sa mjestom rada u Podgorici, na radnom mjestu 

SARADNIK/CA ZA PRAVNE POSLOVE 

Radno mjesto saradnik/ca za pravne poslove podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

 • zastupanje pred sudom i upravnim organima,
 • učestvovanje u izradi nacrta ugovora i akata Društva,
 • praćenje pravne normative i usaglašavanje akata sa istom,
 • dostavljanje mjesečnih i periodičnih izvještaja,
 • pripremanje predloga odluka, procedura, uputstava i slično.

Zainteresovani kandidati trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • završen pravni fakultet - 240 kredita CSPK,
 • poznavanje rada na računaru,
 • radni staž na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje tri godine,
 • položen vozački ispit B kategorije, aktivan vozač najmanje tri godine.

Poželjno je:

 • poznavanje engleskog jezika,
 • položen pravosudni ispit.

Obavezan probni rad.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2018.

DOO Sava Car raspisuje

OGLAS za prijem u radni odnos jednog izvršioca,

sa mjestom rada u Budvi, na radnom mjestu

KONTROLOR NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema - saobraćajni tehničar (240 kredita CSPK) ili mašinski tehničar (240 kredita CSPK)
 • Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine
 • Poznavanje rada na računaru
 • Položen vozački ispit B kategorije

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail savacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.01.2018.

DOO Sava Car raspisuje 

OGLAS za prijem u radni odnos 

KONTROLORA NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 

sa mjestom rada u Podgorici

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema (saobraćajni ili mašinski tehničar - IV stepen - 2 izvršioca, automehaničar - III stepen - 2 izvršioca)
 • Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine
 • Poznavanje rada na računaru
 • Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail savacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove. 

DOO SAVA CAR PODGORICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.01.2018.

DOO Sava Car Podgorica raspisuje 

OGLAS 

za prijem u radni odnos 1 (jednog) izvršioca na radnom mjestu

ŠEF TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA 

sa mjestom rada u Podgorici

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema: (saobraćajni ili mašinski tehničar - IV stepen, automehaničar - III stepen)
 • Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje tri godine 
 • Poznavanje rada na računaru
 • Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail adresu savacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove. 

DOO SAVA CAR PODGORICA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2017. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje AD Podgorica raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca na radnom mjestu 

ŠEF POSLOVNICE 

sa mjestom rada u Herceg Novom

Radno mjesto šef poslovnice podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

 • organizovanje i rukovođenje poslovnicom,
 • izradu ponuda za osiguranje i zaključenje ugovora o osiguranju,
 • saradnju sa internom i eksternom prodajnom mrežom,
 • izradu raznih izvještaja,
 • staranje o naplati premije osiguranja,
 • vršenje mjesečnih internih kontrola i
 • obavljanje drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • stečeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a,
 • poznavanje rada na računaru,
 • radno iskustvo u trajanju od 2 (dvije) godine,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Poželjno je da kandidat ima radno iskustvo u poslovima osiguranja i da posjeduje sopstveno vozilo.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski trg 70, Podgorica, ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koju uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.10.2017. godine

DOO Sava Car raspisuje 

OGLAS

za prijem u radni odnos dva izvršioca, sa mjestom rada u Podgorici, na radnom mjestu 

KONTROLOR NA LINIJI TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Stečena srednja stručna sprema:                                                                                   - Saobraćajni tehničar (240 kredita CRSPK)                                                               - Mašinski tehničar (240 kredita CRSPK)                                                                     - Automehaničar (180 kredita CRSPK)
 • Posjedovanje licence za rad na tehničkom pregledu
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine
 • Poznavanje rada na računaru
 • Položen vozački ispit (B kategorija)

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu Dr Vukašina Markovića 184, Podgorica ili slanjem na e-mail savacar@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju sve navedene uslove.

DOO SAVA CAR PODGORICA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.09.2017. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje AD Podgorica, raspisuje 

OGLAS 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca                                 na radnom mjestu

ŠEF POSLOVNICE                                                                                                                   sa mjestom rada u Herceg Novom

Radno mjesto Šef / Šefica poslovnice podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

 • organizovanje i rukovođenje poslovnicom,
 • izradu ponuda za osiguranje i zaključenju ugovora o osiguranju,
 • saradnju sa internom i eksternom prodajnom mrežom,
 • izradu raznih izvještaja,
 • staranje o naplati premije osiguranja,
 • vršenje mjesečnih internih kontrola i 
 • obavljanje drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca.

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • završeno srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a
 • poznavanje rada na računaru,
 • radno iskustvo u trajanju od 2 (dvije) godine, kao i obavezno radno iskustvo u poslovima osiguranja,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski Trg 70, Podgorica ili slanjem e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je do 08.09.2017.godine.

Na intervju će biti samo pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.09.2017. godine

Akcionarsko društvo Sava osiguranje AD Podgorica, raspisuje

OGLAS 

za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radnom mjestu

PRODAVAC - SARADNIK ZA POSLOVE OSIGURANJA                                                       sa mjestom rada u Herceg Novi

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad,

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Završenu srednju stručnu spremu,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit B kategorije.

Poželjno je:

 • Iskustvo u oblasti prodaje i poslovima osiguranja,
 • Znanje engleskog jezika,
 • Da kandidat posjeduje sopstveno vozilo.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rismki Trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je do 08.09.2017. godine.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.07.2017. godine,

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica, raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog izvršioca na radnom mjestu 

ADMINISTRATOR APLIKACIJA

sa mjestom rada u Podgorici 

Radno mjesto administrator aplikacija podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova:

 • timski radi sa dobavljačima radi instalacije, podešavanje i održvanja aplikacija (sa naglaskom na web aplikacijama),
 • tekuće održavanje, apdejti i pečevi aplikacija, 
 • preporučuje i implementira standarde, polise i procedure,
 •  indetifikuje neusaglašenost između biznis zahtjeva i fukcionalnosti aplikacija,
 • održava sistem za praćenje rada korisnika kroz aplikaciju i prikuplja podataka za izvještaje u svrhu određivanja perfomansi i 
 • drugi poslovi koji se obavljaju prema prirodi posla.

Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • visoko obrazovanje u obimu od 180 do 240 kredita CSRP, elektrotehnički ili prirodno matematički fakultet,
 • poznavanje rada na računaru u skladu sa opisom radnog mjesta,
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine,
 • poznavanje englekog jezika.

Obavezan probni rad.

Svoju biografiju možete dostaviti lično ili putem pošte na adresu PC Kruševac, Rimski Trg 70, Podgorica ili slanjem na e-mail posao@sava.co.me

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA