Osnovni podaci Društva

Puni naziv:

 

Akcionarsko društvo Sava osiguranje

Skraćeni naziv:
  Sava osiguranje
Oblik organizovanja:
  Akcionarsko društvo
Šifra djelatnosti:
  6512
Naziv djelatnosti:
  Neživotno osiguranje
Registarski broj u CRPS:  

4-0004670

Sjedište:

 

Ulica Svetlane Kane Radević br. 1, 81 000 Podgorica, Crna Gora

Telefon:

 

+382 20 234 008

PIB:   02303388

PDV:

 

30/31-04077-8

Upisani kapital:

 

4.033.303,29 eura

Ovlašćeno lice:

 

Izvršni direktor, Nebojša Šćekić

Broj i datum izdavanja dozvole za rad:

 

 

304-1/08, od 02.04.2008.

 

Naziv organa koji je izdao dozvolu:    Agencija za nadzor osiguranja
Rok važenja dozvole:   Neodređeno vrijeme 

Sadržaj dozvole:


  Dozvola izdata za obavljanje poslova svih vrsta neživotnih osiguranja

 

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}