Uspješne dame u Sava osiguranju!

U ponedjeljak, 30. oktobra 2023. godine, izašlo je specijalno izdanje novina Vijesti – “Biznis liderke”, koje se sastoji od priča uspješnih žena na rukovodećim položajima u Crnoj Gori.

Svoje priče o karijernim putevima, ali i privatnim životima podijelile su Dušanka Nikitović, direktorica Sektora finansija i računovodstva, i Nataša Janičić, direktorica Sektora tehnike osiguranja.

Kao uspješne žene na rukovodećim položajima i ostvarene porodične žene, smatraju da se može imati uspješna karijera i porodica, uz određivanje prioriteta na pravilan način.

Njihove priče možete pročitati na linku koji slijedi u nastavku -  “Biznis liderke”.

 

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}