Potvrđen odličan kreditni rejting Osiguravajuće Grupe Sava

U svom najnovijem godišnjem izvještaju, rejting agencija S&P Global Ratings dodijelila je ocenu "A" (snažna) za finansijsku snagu Sava Re d.d. i Zavarovalnica Sava d.d., zadržavajući stabilne izglede za naredni period.

Prema ocjeni ove rejting agencije, kao jedna od ključnih prednosti Osiguravajuće Grupe Sava ostaje kapitalizacija. Uprkos povećanim kamatnim stopama u evrozoni, kapitalna pozicija Grupe ostaje iznad “AAA” nivoa prema modelu kapitala zasnovanom na riziku.

Prema mišljenju agencije, Grupa će zaštiti svoju jaku konkurentsku poziciju u Sloveniji i postepeno dalje širiti svoje prisustvo na ciljnim tržištima u Adria regionu, međunarodnim tržistima reosiguranja i kompanijama za upravljanje imovinom. Predviđa se da će veći rast u 2023. godini biće na polju neživotnih osiguranja.

Agencija vjeruje da će u slučaju potrebe, finansijska snaga Grupe pomoći da se sačuva njen finansijski kapacitet u budućem period. Stabilni srednjoročni izgledi odražavaju očekivanje Agencije da će menadžment Grupe nastaviti da sprovodi svoju strategiju solidnog poslovanja i profitabilnog rasta, uz dalju diversifikaciju premija i jačanje tokova prihoda, kao i da će održati jak bilans stanja.

Sava osiguranje AD, pruža usluge neživotnih osiguranja na crnogorskom tržištu preko 20 godina, sa učešćem od preko 20 odsto i sa više od 140 zaposlenih.

Naše Društvo je dio Osiguravajuće grupe Sava, sa sjedištem u Ljubljani, koja je slovenačka, ali i međunarodna grupacija, prisutna u više od 100 zemalja širom svijeta. Grupa Sava je, sa gotovo 50 godina iskustva, najveće reosiguravajuće društvo u centralnom i istočnom dijelu Evrope, gdje je steklo zavidan međunarodni ugled, dobre performanse i stabilnost u poslovanju.

 

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}