Sa našom polisom osiguranja svako dijete, učenik ili student je osiguran od posljedica nezgode 24 časa dnevno, bez obzira da li se osiguranik nalazi u obrazovnoj ustanovi, kod kuće, u šetnji, na izletu…

 

Osiguranje počinje, ako nije drugačije ugovoreno, istekom 24-tog časa onog dana, koji je na polisi označen kao dan početka osiguranja, ako je do tada plaćena premija.

Osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno ili kao grupno, na period od godinu dana.

Osiguranje se zaključuje u skladu sa uslovima koji su usvojeni 18.09.2019. godine:  Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja i Posebni uslovi za osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja djece u vrtićima, učenika i studenata.

 

 

Premija za osiguranje djece u vrtićima iznosi od 5,00 do 15,00€, a za učenike i studente od 2,00 do 15,00€.

 

Osiguranje djece, učenika i studenata je dostupno i na našem webshop-u!

 

Osiguranje možete ugovoriti u poslovnicama Sava osiguranja ili online

 

Kroz nekoliko jednostavnih koraka, unoseći tražene podatke osigurajte svoje najmilije. Plaćanje karticom obavlja se preko servera koji ispunjavaju najstrožije bezbjednosne standarde. Nakon izvršenog plaćanja, dobićete elektronsku verziju polise putem maila. 

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, kliknite na Chat- prozor koji se nalazi u donjem desnom uglu ove stranice!

 

 

NIKAD SAMI - SAVA OSIGURANJE