Ne dozvolite da bilo šta omete kvalitet Vaše gradnje

 • Gradite uz potpunu sigurnost
 • Da mirno završite započeti posao
 • Kompletan paket zaštite

Najznačajnija vrsta osiguranja objekta za vrijeme gradnje, dogradnje ili adaptacije je osiguranje objekta u izgradnji, jer ono pokriva najvažnije opasnosti, koje ugrožavaju objekte u toku izgradnje.

PREDMET osiguranja objekta u izgradnji su:

 • građevinski objekti u izgradnji
 • građevinska oprema
 • poslovi novogradnje, rekonstrukcije, građevinski, zanatski
 • instalacioni materijali i oprema namijenjena za ugradnju u osigurani objekat
 • građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju
 • postojeći objekti kod rekonstrukcijskih radova
 • pomoćni građevinski materijal i alat
 • stvari radnika
 • odgovornost izvođača građevinskih radova
 • ugovorna odgovornost izvođača radova u garantnom roku i drugo.

OSIGURANI RIZICI:

 • požar
 • udar groma
 • eksplozija
 • grad
 • pad vazdušne letjelice svake vrste
 • sniježna lavina, nepredviđene atmosferske padavine
 • udar motornog vozila, prikolice ili radne mašine
 • pad osigurane stvari ili udar drugog predmeta na osiguranu stvar, nepredviđene građevinske nezgode
 • nespretnost, nehat ili zla namjera radnika ili nekog drugog lica
 • provalna ili obična krađa.

Uz osnovne rizike osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za neke DOPUNSKE rizike, kao npr:

 • poplava, bujica, podzemne i visoke vode
 • klizanje tla, odgovornost izvođača građevinskih radova
 • ugovorna odgovornost izvođača u garantnom roku, itd.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE su:

 • vrsta objekta
 • način gradnje
 • uslovi gradnje
 • trajanje gradnje
 • obim pokrića.

NAČIN OSIGURANJA:

Kod osiguranja osnovnih opasnosti i osiguranja odgovornosti suma osiguranja je predračunska vrijednost radova, a kod osiguranja dopunskih opasnosti može se dogovoriti pokriće pune vrijednosti ili osiguranje na "prvi rizik".

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}