Obezbijedite zaštitu za Vaše prozore, izloge, reklame, mermerne ploče...

 • Obuhvaćene su sve vrste stakla
 • Osiguravaju se različiti reklamni panoi, displeji i slično

Ovim osiguranjem pružena je osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja zbog ostvarenja bilo koje opasnosti kojoj je izložena osigurana stvar.

PREDMET ove vrste osiguranja mogu biti:

 • sve vrste stakla
 • svijetleći natpisi i reklame
 • slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima
 • mermerne ploče
 • porculanski umivaonici i ostale sanitarije
 • ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja)
 • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala
 • neonske cijevi sa pripadajućim uređajima ili bez njih itd.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE:

 • debljina stakla
 • pomičnost stakla
 • zaštićenost od loma
 • vrste okvira.

Kod neon cijevi obračun se vrši na osnovu:

 • mjesta montiranja
 • položaja montiranja
 • da li ima podloge ili ne
 • obima osiguranja.

OSIGURANI RIZICI:

 • lom osiguranog stakla iz bilo kojeg razloga
 • kod neonskih cijevi i ostalih svijetlećih cijevi štete koje nastupe usled neposrednog dejstva električne energije (kratkog spoja)
 • požara kablova
 • greške u konstrukciji, livenju i materijalu
 • posebne pogonske nezgode
 • dejstvo atmosferskog elektriciteta.

NAČIN OSIGURANJA:

Osiguranje se može zaključiti na sumu osiguranja ili "na prvi rizik".

 

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}