Vaša imovina je isuviše vrijedna da bi sve prepustili slučaju.

Provalna krađa i razbojništvo predstavljaju rizike koji ugrožavaju sve pokretne stvari osiguranika. U posljednjih nekoliko godina primjećen je značajan porast pomenutih opasnosti u strukturi šteta.

PROVALNA KRAĐA - Pod provalnom krađom smatra se prije svega ona krađa kod koje njen izvršilac provali u prostorije u kojima se nalaze osigurane stvari razbijanjem ili obijanjem vrata ili prostora, provaljivanjem tavanice, zidova i podova ili otvaranjem mjesta osiguranja lažnim ključem, pravim ključem ili njegovim duplikatom do kojeg se došlo na nelegalan način.

RAZBOJNIŠTVO - Pod razbojništvom se podrazumijeva oduzimanje osigurane stvari silom, odnosno primjenom prijetnji da će se ugroziti život ili zdravlje osiguranika.

PREDMET osiguranja su gotovo sve pokretne stvari :

 • pokretne stvari u zgradama i prostorijama
 • namještaj i uređaji u kancelarijama, ugostiteljskim preduzećima, zdrastvenim ustanovama, zavodima, internatima i sl.
 • novac
 • dragocjenosti
 • papiri od vrijednosti
 • taksene i poštanske marke i druge vrijednosti
 • zbirke i slično
 • stvari u muzejima, izložbama, u javnim bibliotekama i slično.

OSIGURANI RIZICI od kojih se pruža zaštita ovim osiguranjem su:

 • rizik izvršenja ili pokušaj provalne krađe ili razbojništva  i obijesti u toku izvršenja provalne krađe
 • podnošenje, uništenje ili oštećenje osigurane stvari
 • prouzrokovana oštećenja tokom izvršenja ili pokušaja provalne krađe odnosno razbojništva.

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE:

 • način osiguranja
 • klasa zaštitnih mjera
 • klasa opasnosti
 • vrste djelatnosti i drugo.

Osiguranje se može zaključiti na sumu osiguranja (ukupna vrijednost), na "prvi rizik" ili na taksiranu vrijednost.

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}