Zelena karta (međunarodna karta osiguranja) je dokaz pri odlasku u međunarodni saobraćaj da vozilo ima zaključeno osiguranje kod domaćeg osiguravača.

Za dobijanje zelenog kartona potrebno je na uvid dostaviti:

  • polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
  • saobraćajnu dozvolu. 

Zelenu kartu uvijek ponesite sa sobom prilikom odlaska sa vozilom u inostranstvo, a prije polaska provjerite datum važenja, odnosno isteka dokumenta.

Ukoliko nemate Zelenu kartu prilikom ulaska na teritoriju Crne Gore, a zemlja u kojoj je registrovan Vaš automobil nije članica “Sistema zelena karta”, dužni ste da na granici zaključite polisu graničnog osiguranja.

Kupljena polisa graničnog osiguranja je validna na teritoriji Crne Gore, a zaključuje se na period ne kraći od 15 dana.

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}