Vama na raspolaganju

Procedura online prijave je sigurna i brza.

Online prijavu možete izvršiti 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Društvo će u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije i podzakonskim aktima, najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja prijave, pokrenuti postupak za provjeru istinitost navoda. Ukoliko je zviždač naveo svoje podatke, Društvo će ga roku od 45 dana od dana podnošenja prijave, obavijestiti o mjerama koje su preduzete po njegovoj prijavi, odnosno o ishodu preduzetih mjera.

Ne smiju se podnositi neistinite prijave i lažne optužbe, kao ni druge prijave koje nemaju za cilj prijavu ugrožavanja javnog interesa koji upućuje na korupciju.

OSNOVNI PODACI