Plaćanja registracije motornih vozila na više mjesečnih rata. Akcionarsko društvo Sava Car doo odobrava različite vrste pogodnosti na usluge. Za penzionere, zaposlene i članove njihovih porodica obezbijedili smo mogućnost plaćanja registracije na više mjesečnih rata. Navedene pogodnosti su dostupne za penzionere i zaposlene u sljedećim firmama.

PODGORICA

 • AD ATLAS MONT BANKA
 • AD 13 JUL PLANTAŽE
 • AGENCIJA ELEKTRONSKU KOMUNIKACIJU I POŠTANSKU DJELATNOST
 • AGENCIJA ZA IZGRADNJU PODGORICE
 • AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST
 • AGENCIJA ZA STANOVANJE
 • ARHITEKTONSKI FAKULTET
 • DOO ATACO
 • DOO BAR KOD
 • BIOTEHNIČKI FAKULTET
 • AD CEDIS CRNE GORE
 • AD CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM CRNE GORE
 • JU CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
 • CENTRALNA BANKA CRNE GORE
 • CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA
 • DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE
 • DOO CG FOND ZA STAMBENO SOLIDARNU IZGRADNJU
 • DOO ALLIANCE ZAPOSLENI
 • DOO ČIKOM
 • DOO DEPONIJA
 • DOO GRAND
 • DOO HEMOMONT
 • DOO KOMUNALNE USLUGE
 • DOO LAMEX
 • DOO LEDO
 • DOO MONTEPUT
 • DOO PERFECT GROUP
 • DOO PUTEVI
 • DOO STADION
 • AD EP CRNE GORE
 • AD ERSTE BANKA
 • EKONOMSKI FAKULTET
 • DOO ENERGOGAS
 • FOND PIO CRNE GORE (PENZIONERI)
 • FONG PIO-ZAPOESLENI
 • FOND ZDRASTVA CRNE GORE
 • FASHION COMPANY
 • AD FIRST FINANCIAL BANK
 • FILOLOŠKI FAKULTET UCG
 • GIMNAZIJA SLOBODAN ŠKEROVIĆ
 • AD GRAWE OSIGURANJE
 • JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
 • INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU
 • INVESTICIONO RAZVOJNI FOND
 • JP ČISTOĆA PODGORICA
 • JU DOM UČENIKA I STUDENATA
 • JP VODOVOD I KANALIZACIJA
 • JP ZELENILO
 • JPU ĐINA VRBICA
 • JPU LJUBICA POPOVIĆ
 • GIMNAZIJA PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ
 • JU GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA INŽ. MARKO RADEVIĆ
 • AD HIPOTEKARNA BANKA
 • AD HYPO ALPE ADRIA BANKA
 • JZU HITNA MEDICINSKA POMOĆ
 • JU PRIRODNJAČKI MUZEJ
 • JU SREDNJA EKONOMSKA MIRKO VEŠOVIĆ
 • JU SREDNJA ELEKTRO TEHNIČKA ŠKOLA VASO ALIGRUDIĆ
 • JU SSŠ IVAN USKOKOVIĆ
 • JU SSŠ SPASOJE RASPOPOVIĆ
 • JU SSŠ SERGEJ STANIĆ
 • KONTROLA LETA SCG
 • AD KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
 • MUP CRNE GORE
 • AD MONTE CARGO PODGORICA
 • AD MONTEFARM
 • AD M-TEL
 • MAŠINSKI FAKULTET
 • JU MEDICINSKA ŠKOLA
 • DOO MIL POP
 • MINISTARSTVO EKONOMIJE
 • MONTENEGRO AIRLINES
 • JU MUZIČKA AKADEMIJA
 • JP NACIONALNI PARKOVI
 • AD NLB BANKA
 • DOO NEREGELIA
 • ODRŽAVANJE ŽELJEŽNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA
 • O.Š. MILAN VUKOTIĆ
 • OŠ 18 OKTOMBAR BIOČE
 • OŠ 21.MAJ PODGORICA
 • O.Š. BOŽIDAR VUKOVIĆ - PODGORIČANIN
 • O.Š. BRANKO BOŽOVIĆ
 • O.Š. ĐOKO PRELEVIĆ UBLI
 • O.Š. GORNJA ZETA
 • O.Š. MAKSIM GORKI
 • O.Š. NJEGOŠ SPUŽ
 • O.Š. OKTOIH
 • O.Š. PAVLE ROVINSKI
 • O.Š. RADOJICA PEROVIĆ
 • O.Š. SAVO KAŽIĆ
 • O.Š. SAVO PEJANOVIĆ
 • O.Š. SUTJESKA
 • O.Š. ŠTAMPAR MAKARIJE
 • O.Š. VLADIMIR NADZOR
 • O.Š. VLADO MILIĆ
 • AD PODGORIČKA BANKA
 • AD PRVA BANKA
 • PORESKA UPRAVA
 • POŠTA CRNE GORE
 • PARKING SERVIS PG
 • POLICIJSKA AKADEMIJA
 • PRAVNI FAKULTET
 • PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
 • PTT INŽINJERING
 • JP RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
 • SUDSKI SAVJET CRNE GORE
 • JP SLUŽBENI LIST CRNE GORE
 • SLUZBA ZAŠTITE VATROGASNA GLAVNI GRAD PG
 • AD TELEKOM
 • DOO TARA TRANS
 • TRŽNICE I PIJACE
 • UPRAVA POLICIJE CRNE GORE
 • UPRAVA ZA ŠUME CRNE GORE
 • UNIVERZITET CG BIBLIOTEKA
 • UNIVERZITET MEDITERAN
 • VOJSKA CRNE GORE
 • VIŠI SUD
 • AD ZETA TRANS
 • JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CG
 • ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
 • ZAVOD ZA GEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE
 • ZAVOD ZA STATISTIKU MONSTAT
 • ZAVOD ZA UDŽBENIKE
 • ZIKS CRNE GORE
 • ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE
 • ŽELJEŽNIČKI PREVOZ CRNE GORE

NIKŠIĆ

 • AD NIKŠIĆKI MLIN
 • AD PIVARA TREBJESA
 • AUTOBUSKA STANICA
 • FILOZOFSKI FAKULTET NIKŠIĆ
 • HE PIVA PLUŽINE
 • INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU
 • J.P. SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ
 • JAVNO KOMUNALNO NIKŠIĆ
 • JP VODOVOD I KANALIZACIJA
 • JPU DRAGAN KOVAČEVIĆ
 • JPU CENTAR ZA KULTURU
 • JU GIMNAZIJA STOJAN CEROVIĆ
 • JU SREDNJA EKONOMSKA UGOSTITELJSKA ŠKOLA
 • JU ZAHUMLJE
 • JZU DOM ZDRAVLJA
 • JU MUZIČKA ŠKOLA DARA ČOKORILO
 • O.Š. BAJO PIVLJANIN
 • O.Š. BOGDAN KOTLICA
 • O.Š. MILIJA NIKČEVIĆ
 • O.Š. OLGA GOLOVIĆ
 • O.Š. RADOJE ČIZMOVIĆ
 • O.Š. RATKO ŽARIĆ
 • O.Š. RATKO BULAJIĆ
 • O.Š. BRAĆA LABUDOVIĆ
 • O.Š. BRAĆA RIBAR
 • O.Š. DOBRISLAV ĐEDO PERUNOVIĆ
 • O.Š. DUŠAN BOJOVIĆ
 • O.Š. IVAN VUŠOVIĆ
 • O.Š. JAGOŠ KONTIĆ
 • O.Š. JANKO MIĆUNOVIĆ
 • O.Š. JOVAN ĆOROVIĆ
 • O.Š. JOVAN DRAGANIĆ
 • O.Š. LUKA SIMONOVIĆ
 • O.Š. MILEVA LAJOVIĆ
 • JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
 • OPŠTINA NIKŠIĆ
 • POZORIŠTE NIKŠIĆ
 • RADIO I TELEVIZIJA NIKŠIĆ
 • JZU SPECIJALNA BOLNICA JOVAN BULAJIĆ
 • JU SREDNJA EKONOMSKA UGOSTITELJSKA ŠKOLA
 • JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

DANILOVGRAD

 • O.Š. VOJIN POPOVIĆ

BIJELO POLJE

 • DOO MERKATOR INTERNACIONAL
 • DOO MILKA MDK
 • DOO PUT GROSS
 • JAVNO KOMUNALNO MLIN
 • JP VODOVOD BISTRICA
 • JPU DUŠO BASEKIĆ VRTIĆ BIJELO POLJE
 • JU DNEVNI CENTAR TISA
 • JU GIMNAZIJA MILOJE DOBRAŠINOVIĆ
 • JU MUZIČKA ŠKOLA
 • JU SREDNJA ELEKTRO EKONOMSKA ŠKOLA
 • JZU OPŠTA BOLNICA
 • LOKALNI JAVNI EMITER
 • O.Š. ALEKSA BEĆO ĐILAS
 • O.Š. 21.MAJ
 • O.Š. 9. MAJ SUTOVAN
 • O.Š. BRAĆA RIBAR
 • O.Š. DUŠAN KORAĆ
 • O.Š. MARKO MILJANOV
 • O.Š. MILOMIR ĐALOVIĆ
 • O.Š. MILOVAN JELIĆ
 • O.Š. MLADOST BIJELO POLJE
 • O.Š. PAVLE ŽIŽIĆ
 • O.Š. RIFAT BURDŽOVIĆ
 • O.Š. RISTO RATKOVIĆ
 • O.Š. ŠUKRIJA MEĐEDOVIĆ GODIJEVO
 • O.Š. VLADISLAV RIBARNIK
 • O.Š. VUK KARADŽIĆ
 • OPŠTINA BIJELO POLJE

BUDVA

 • JP MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR
 • AD BUDVANSKA RIVIJERA
 • DOO HIT MONTENEGRO
 • DOO HOTEL GROUP MONTENEGRO STARS
 • DOO QUEEN MENAGEMENT
 • DOO RADIO I TELEVIZIJA BUDVA
 • JP PARKING SERVIS
 • JP VODOVOD I KANALIZACIJA
 • JPU LJUBICA MAŠA
 • JU GRAD TEATAR
 • JU SREDNJA ŠKOLA DANILO KIŠ
 • JU ŠKOLA ZA MUZIČKO OBRAZOVANJE
 • O.Š. DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
 • O.Š. MIRKO SRZENTIĆ PETROVAC

CETINJE

 • SPORTSKI CENTAR CETINJE
 • GIMNAZIJA CETINJE
 • AD ŠTAMPARIJA OBOD
 • O.Š. LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED
 • PRIMA CAR ZAPOSLENI
 • MONTENEGRO BONUS
 • JPU ZAGORKA IVANOVIĆ
 • RADIO CETINJE
 • O.Š. NJEGOŠ
 • FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI
 • JU SREDNJA STRUČNA
 • JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE SAVO POPOVIĆ
 • FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI
 • JP VODOVOD I KANALIZACIJA
 • JZU OPŠTA BOLNICA DANILO PRVI
 • OPŠTINA CETINJE
 • JAVNO KOMUNALNO CETINJE
 • JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

GUSINJE

 • O.Š. HAJRO ŠAHMANOVIĆ
 • O.Š. DŽAFER NIKOČEVIĆ

HERCEG NOVI

 • AD INSTITUT DR. SIMO MILOŠEVIĆ
 • DOO ČISTOĆA HERCEG NOVI
 • JPU NAŠA RADOST
 • JU SMŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ
 • JZU DOM ZDRAVLJA
 • JZU OPŠTA BOLNICA MELJINE
 • O.Š. DAŠO PAVIČIĆ
 • O.Š. MILAN VUKOVIĆ
 • O.Š. ILIJA KIŠIĆ
 • O.Š. ORJENSKI BATALJON
 • OPŠTINA HERCEG NOVI
 • DOO PERLA RC

KOTOR

 • AD DAIDO METAL
 • AD NAPREDAK KOTOR
 • JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
 • DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU
 • FAKULTET ZA POMORSTVO
 • GIMNAZIJA KOTOR
 • JP VODOVOD I KANALIZACIJA
 • JZU DOM ZDRAVLJA
 • JZU OPŠTA BOLNICA
 • O.Š. NJEGOŠ KOTOR
 • O.Š. BRANKO BRINIĆ
 • O.Š. IVO VIZIN
 • O.Š. NIKOLA ĐURKOVIĆ
 • O.Š. SAVO ILIĆ
 • O.Š. DRAGO MILOVIĆ
 • OPŠTINA KOTOR
 • JU MUZIČKA ŠKOLA VIDA MATJAN
 • ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

MOJKOVAC

 • OPŠTINA MOJKOVAC
 • JZU DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC
 • O.Š. RADOMIR RAKOČEVIĆ
 • JPU JEVROSIMA RABRENOVIĆ

PLAV

 • JZU DOM ZDRAVLJA PLAV
 • OPŠTINA PLAV
 • JPU DJEČIJI VRTIĆ

PLJEVLJA

 • AD RUDNIK UGLJA
 • AD ŽITOPRODUKT
 • JZU DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA
 • DOO AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND
 • DOO BMB COM TAXI
 • DOO ČISTOĆA PLJEVLJA
 • DOO GRIJANJE
 • DOO VOT TURS
 • DOO DRAGAŠ PREVOZ
 • DOO JARANI ŠPED
 • JPU VRTIĆ EKO BAJKA
 • GIMNAZIJA TANASIJE PEJATOVIĆ
 • LOKALNI JAVNI EMITER RTV
 • O.Š. BOŠKO BUHA
 • O.Š. DUŠAN IVOVIĆ
 • O.Š. MIHAILO ŽUGIĆ
 • O.Š. MILE PERUNIČIĆ
 • O.Š. RADOJE KONTIĆ
 • O.Š. RISTAN PAVLOVIĆ
 • O.Š. SALKO ALJKOVIĆ
 • JZU OPŠTA BOLNICA
 • OPŠTINA PLJEVLJA
 • DOO RADULOVIĆ PREVOZ
 • AD TERMOELEKTRANA PLJEVLJA

ROŽAJE

 • JU RADIO ROŽAJE
 • JU ZAVIČAJNI MUZEJ GANIĆA KULA
 • JZU DOM ZDRAVLJA ROŽAJE
 • LOKALNI BIZNIS CENTAR
 • O.Š. 25. MAJ
 • O.Š. BAĆ
 • O.Š. BALOTIĆE
 • O.Š. BRATSTVO I JEDINSTVO
 • O.Š. BUKOVICA
 • O.Š. DACIĆE
 • O.Š. MILUN IVANOVIĆ
 • O.Š. MIROSLAV ĐUROVIĆ
 • O.Š. MUSTAFA PEĆANIN
 • OPŠTINA ROŽAJE
 • OSNOVNI SUD
 • OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
 • SPORTSKI CENTAR ROŽAJE
 • JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE
 • TURISTIČKA ORGANIZACIJA

ŠAVNIK

 • OBRAZOVNI CENTAR ŠAVNIK

TIVAT

 • CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
 • DOO LOKALNI JAVNI EMITER RADIO
 • JP VODOVOD I KANALIZACIJA
 • JU CENTAR ZA KULTURU
 • JZU DOM ZDRAVLJA TIVAT
 • O.Š. BRANKO BRINIĆ
 • OPŠTINA TIVAT

ULCINJ

 • JPU SOLIDARNOST ULCINJ
 • JU ŠKOLA ZA MUZIČKO OBRAZOVANJE
 • JZU DOM ZDRAVLJA ULCINJ
 • O.Š. MARŠAL TITO
 • O.Š. BEDRI ELEZAGA
 • O.Š. BOŠKO STRUGAR
 • O.Š. BRATSTVA I JEDINSTVA
 • O.Š. MARKO NUCULOVIĆ

Napomena: Zaposleni u firmama sa kojima smo potpisali krovne Ugovore, a koje pored sjedišta imaju svoje filijale, ekspoziture i predstavništva u drugim gradovima Crne Gore (npr.Telekom, Podgorička banka, First Financial Bank, Erste Bank, NLB Bank, Hypo Alpe Adria banka, Hipotekarna banka, Pošta Crne Gore...) mogu ostavariti pravo na registraciju motornih vozila do 10 mjesečnih rata u svim poslovnicama Sava Car doo.