Tehnički pregled i registracija svih motornih vozila.

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciji oregistrovanim vozilima.

Registraciju vozila vrši organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno sjedište.

Zahtjev za registraciju vozila i zahtjev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila.

Zahtjev sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije prozvođača ili priznatih kataloga za vozilo.

Tačnost unesenih podataka ovjerava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Uz zahtjev vlasnik vozila prilaže:

  1. dokaz o tehničkoj ispravnosti , kao i uvjerenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno.
  2. dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakanom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona ( obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila)
  3. dokaz o porijeklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promjene vlasništva i dokaz o porijeklu šasije koja je naknadno ugrađena
  4. dokaz o indetitetu vlasnika vozila (lična karta-za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa - za pravna lica).