Pokažite odgovornost prema zaposlenima i njihovim najmilijima - zaštitite ih onda kada im bude bilo najpotrebnije i učinite budućnost bezbrižnijom.

Omogućite svojim zaposlenima zaštitu na jednostavan, lak i pouzdan način, uz polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

 

 

Zašto DZO?

Polisom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obezbjeđujete komfornu i efikasnu medicinsku zaštitu za svoje zaposlene i za članove njihovih najužih porodica. Sava osiguranje ima saradnju sa veilikim brojem privatnih zdravstvenih ustanova koje koriste najsavremenije metode liječenja.

 

Šta dobijate?

Za vaše zaposlene i njihove najmilije omogućavate preglede kod najboljih stručnjaka u okviru Mreže zdravstvenih ustanova, ali i najsavremenije metode i komforne uslove liječenja. Na ovaj način ćete uštedjeti i njihovo vrijeme, jer mogu brzo i lako da zakažu preglede, bez čekanja i odlaganja. Takođe, imaju i slobodu izbora zdravstvene ustanove i ljekara kod kojeg će se liječiti. Pokriće troškova pregleda i/ili liječenja je u skladu sa izabranim paketom usluga.

 

Ukoliko dobrovoljno zdravstveno osiguranje sagledamo sa aspekta poslodavca, možemo reći da je riječ o jednoj dodatnoj beneficiji za zaposlene, koja će njima pokazati da:

 

  • brinete o svojim zaposlenima,
  • ulažete u zaposlene,
  • imate „sluha” za njihove probleme i opšte zdravstveno stanje.

 

Zbog svega toga, zaposleni će biti odmorniji, motivisaniji i sebe će videti kao dio tima, a ne samo kao „još jedan zupčanik u mašini”. Kao rezultat imaćete efikasnije radnike i više odrađenog posla.

 

Moguće je kreirati raznovrsne kombinacije zdravstvenih usluga, u skladu sa potrebama korisnika osiguranja. U osnovna osiguravajuća pokrića spadaju vanbolničko i bolničko liječenje, dok su dopunskim osiguravajućim pokrićima obuhvaćeni: sistematski pregled, oftalmološke usluge, stomatološke usluge, ljekovi na recept i fizikalna terapija.

Više o dostupnim uslugama možete pročitati ovdje.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja o ovoj vrsti osiguranja ili Vam je potrebna ponuda možete kontaktirati neku od naših poslovnih jedinica.  

Naš Kontakt centar je dostupan za sva pitanja i preporuke radnim danima od 8 do 16 časova:

📧 info@sava.co.me ,

☎ +382 (0) 20 234 008.

 

Takođe, u istim terminima nas možete kontaktirati putem chat-a čiji prozorčić se nalazi u donjem desnom uglu na svakoj stranici našeg sajta.

 

 

NIKAD SAMI – SAVA OSIGURANJE