AO Plus - dobrovoljno osiguranje vozača

Osiguranje vozača odnosno korisnika motornih vozila od posljedica saobraćajne nezgode je dobrovoljno osiguranje koje pokriva upravo ono što ne obuhvata AO polisa - štetu usljed tjelesne povrede ili smrti osiguranika (vozača/korisnika motornog vozila) prouzrokovanu upotrebom motornog vozila u saobraćajnoj nezgodi za koju je osiguranik djelimično ili isključivo odgovoran.

Ovo osiguranje se može ugovoriti ukoliko je istovremeno kod istog osiguravača ugovoreno i obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (autoodgovornost).

Osigurane opasnosti

Osiguravač je u obavezi da nadoknadi osiguraniku nematerijalnu štetu u slučaju tjelesne povrede, koja se određuje u skladu sa važećim “Pravilnikom o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete”, odnosno nematerijalnu štetu: troškove sahrane i naknade za nadgrobni spomenik u slučaju smrti osiguranika. Ugovorom o osiguranju osiguravajuće društvo se obavezuje da će korisniku osiguranja isplatiti uobičajene troškove sahrane do visine podnijetih računa, ali ne više od sume osiguranja, odnosno visine određene važećim “Pravilnikom o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete”.

Sume osiguranja za AO +

Sume osiguranja po dopunskom osiguranju su samostalne i nezavisne od suma osiguranja za obavezno osiguranje.

Ugovorene sume osiguranja su maksimalna obaveza osiguravača za isplatu naknade uključujući i sve troškove zastupanja oštećenika u postupcima ostvarivanja naknade po dopunskom osiguranju, kao i kamate na eventualno dosuđenu obavezu osiguravača.

Osiguravajuće pokriće

Osiguravajuće pokriće važi na teritoriji Crne Gore i na teritoriji zemalja članica Sistema “Zelene karte”.

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}