Usluge

Društvo za zastupanje u osiguranju Sava Agent DOO iz Podgorice osnovano je 11.02.2008 godine kao Društvo sa ograničenom odgovornošću, radi obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.

Sava Agent DOO pripada Grupi Sava Re, a osnivač ovog Društva je Sava osiguranje AD Podgorica.

Djelatnost Društva su poslovi zastupanja u osiguranju za koje Društvo ima dozvolu regulatornog organa. Poslovi zastupanja u osiguranju su poslovi pokretanja, predlaganje, pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju, u ime i za račun društva za osiguranje, naplata premije, kao i ostali poslovi povezani sa ovim poslovima.

Sava Agent DOO obavlja poslove zaključenja ugovora o obaveznom osiguranju:

1. Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila (autoodgovornost),
2. Granično osiguranje i
3. Zelena karta.

 

Dopunski  proizvodi koji se mogu izdati uz AO su:

  1. Osiguranje od posljedica nesrećenog slučaja,
  2. Osiguranje pomoći na putu,
  3. Osiguranje gubitka stečenog bonusa,
  4. Osiguranje pravne zaštite i
  5. Djelimični kasko.

 

× Ocijenite stranice

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}