Ispunili ste snove o vlastitom biznisu!

Znamo da nije bilo jednostavno.                                                 Osigurajte svoj uspjeh!

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze Vašu pokretnu i nepokretnu imovinu.

Svrha osiguranja imovine je obezbeđivanje naknade štete koja bi se desila na imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.

Polazna osnova za zaključivanje svakog osiguranja pa i imovinskog je da se mogu osigurati samo oni slučajevi  koji moraju biti budući, neizvjesni i nezavisni od volje ugovorača osiguranja.

Sigurnost Vašeg poslovanja prepustite nama da bismo kroz osiguranje i minimalizaciju rizika obezbijedili stabilan rast Vaše kompanije .