Vožnja neosiguranog motornog vozila je najskuplja vožnja.

Obavezno osiguranje od autoodgovornosti je osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila, od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Predmet osiguranja mogu biti:

 • putnička vozila
 • teretna vozila
 • autobusi
 • vučna vozila
 • specijalna motorna vozila
 • motocikli
 • priključna vozila
 • radna vozilla

KRITERIJUMI ZA OBRAČUN PREMIJE (u zavisnosti od vrste vozila) su:

 • nosivost
 • snaga
 • namjena i način eksploatacije itd.

Premija se obračunava za period od godinu dana, a po potrebi obračunski period može biti i kraći. Premija se ne može unaprijed obračunati za period duži od godinu dana.

Auto kasko je dobrovoljno osiguranje kojim su pokrivene materijalne štete na Vašem vozilu čak i u slučaju saobraćajne nesreće koju ste skrivili Vi ili vozač Vašeg automobila.

Dopunski proizvodi koji se mogu izdati uz AO polise su:

 • Osiguranje pravne zaštite u vezi sa upotrebom motornog vozila
 • Osiguranje vozača i putnika od posljedica nesrećnog slučaja
 • Osiguranje gubitka stečenog bonusa
 • AO + osiguranje za vlasnika odnosno korisnika vozila
 • Pomoć na putu usljed kvara ili oštećenja vozila

Dopunsko osiguranje se može zaključiti isključivo uz obavezno osiguranje, vlasnika odnosno korisnika motornih vozila i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (osiguranje od autoodgovornosti).

U slučaju da imate potrebu da koristite usluge koje su obezbijeđene polisom Osiguranja pomoći na putu, molimo Vas da kontaktirate naš Call centar: +382 (0) 20 403 010

 

                           Ne plaćajte osiguranje vozila previše